• اومیکرون نشان داده کودکان بیشتری را نسبت به سایر سویه‌ها به کرونا مبتلا می‌کند، درحالی افزایش موارد ابتلا می‌تواند سبب افزایش موارد مرگ‌ومیر در این گروه سنی شود که به‌نظر می‌رسد واکسیناسیون بتواند احتمال این خطر را کاهش دهد، با این وجود باید پرسید کدام واکسن برای این گروه سنی مناسب است؟

۱ |