اخبارشما

دلت قصد دارد امسال حقوق بازنشستگان را تا 90 درصد افزایش بدهد.

دولت ومجلس قصد درند دارند امسال با یک خبر خوش برای بازنشستگان انها را آماده حضور در سال نو بکنند. با افزایش نود درصدی حقوق بازنشستگان شاید بتوانند مانند همیشه در سال انتخابات به نوعی دل آنها به دست بیاورند. همچنین برای معدود دفعات در طول تاریخ حقوق بازنشستگان به اندازه تورم وقاونی افزایش پیدا کند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین حداکثر در طول سه سال خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: پس از پیگیری و دفاع محکم از این مصوبه در کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش حقوق و شرایط تورمی و شرایط دشوار زندگی بازنشستگان، کمیسیون تلفیق افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلین در طول حداکثر سه سال رای مثبت داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان از سال آینده برای رسیدن به نسبت حقوق شاغلان در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم هم ۳۰ درصد خواهد بود.

وی ابراز داشت: در پایان سال سوم دولت مکلف است پرداختی بازنشستگان بخش دولتی را متناسب با ۹۰ درصد شاغلان برساند و از سال چهارم به بعد به صورت استمرار در طول سال‌ها انجام شود.

 

جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied