مهرداد میناوند 8 بهمن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت.

بیشتر