حکم ابطال گواهی فوت 9 نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شد یعنی اینکه آنها زنده اند!

بیشتر
تبلیغات متنی