پیشکسوت استقلال تهران به دلیل ابتلا به کرونا حالش راهی بیمارستان شد.

بیشتر